punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat włocławski

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat włocławski

W roku 2018 wprowadzone zostały zmiany w zakresie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Powiat Włocławski. Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności do nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych mieszkańców Powiatu Włocławskiego. Wiąże się to z likwidacją punktu prowadzonego prze powiat na terenie Włocławka, z którego korzystało najmniej zainteresowanych. Ponadto zorganizowano filie punktów. Zadanie częściowo realizowane jest w ramach porozumień zawartych z samorządami gminnymi. Dzięki powyższemu na terenie wszystkich miast znajdujących się na obszarze powiatu włocławskiego będzie dostępna pomoc w powyższej formie.

1.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalu

Urząd Miejski w Kowalu, ul. Piwna 24 czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15.30 do 19.30 w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 18 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15.30 do 19.30 w fili punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów.

2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego) czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15.30 do 19.30 w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15.30 do 19.30 w fili punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych według harmonogramów.

3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubrańcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15.30 do 19.30 w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15.30 do 19.30 w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

Informujemy, że punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Okrzei 74 we Włocławku nie będzie prowadzony. Dla osób zainteresowanych na terenie miasta Włocławek dostępne są inne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Miasto Włocławek.

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat włocławski
5 (100%) 1 głosy