Prezydencka Pomoc Prawna

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej powstało w Kancelarii Prezydenta RP tuż po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy na Urząd Prezydenta. Jest ono bezpośrednim spadkobiercą inicjatywy powstałej podczas kampanii wyborczej powszechnie znanej jako „Duda Pomoc”.

Celem Biura jest podejmowanie interwencji prawnej w sprawach obywateli, którzy znaleźli się w sytuacji konfliktu z organami władzy publicznej – samorządowej lub centralnej, urzędami i korporacjami.

Pracownicy Biura świadczą pomoc spotykając się z wcześniej umówionymi obywatelami oraz korespondencyjnie, odpowiadając pisemnie na nadesłane listy.

W ramach pomocy, Biuro podejmuje interwencję zwracając się do właściwych urzędów i instytucji z prośbą o udostępnienie informacji, podjęcie działań kontrolnych, ponowne rozpatrzenie sprawy etc.

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej podpisało umowy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych. Współpraca z wyżej wymienionymi partnerami będzie się odbywała m.in. w obszarze edukacji poprzez działania na rzecz podnoszenia społecznej świadomości w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich i przestrzeganiu ich przez organy władzy publicznej.

Ponadto w ramach współpracy studenci, aplikanci adwokaccy i radcowscy, a także adwokaci i radcowie prawni mogą odbywają w Biurze wolontariat, świadcząc pomoc obywatelom.

Biuro podejmuje interwencje prawne w sprawach dotyczących konfliktów na linii obywatel – władza publiczna lub korporacja, w których obywatele są stroną słabszą, często niedostatecznie reprezentowaną i potrzebującą pomocy prawnej.

 

Obywatele swoje sprawy mogą kierować do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej na trzy różne sposoby:

 •  Umawiając się na spotkanie z pracownikiem Biura pod numerem telefonu:
  (48 22) 695 11 11
 • Wysyłając tradycyjną korespondencję listowną pod adres:Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej
  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa
 • Wysyłając korespondencję elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego

Przesyłając do Biura prośbę o pomoc prawną w formie tradycyjnej korespondencji listowej lub drogą elektroniczną należy pamiętać o podaniu swoich danych adresowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), numeru telefonu kontaktowego oraz krótkim opisie sprawy wraz z załączonymi kopiami najważniejszych dokumentów, które posłużą do analizy sprawy.
Przed spotkaniem z prawnikiem z Biura należy wcześniej przygotować i przesłać kopie dokumentacji sprawy oraz spisać jej najważniejsze punkty.

 żródło: Biuro KPRP