Przewodniki Prawnicze

Prawo Cywilne

obejmujące zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiące zarazem trzon prawa prywatnego.

Prawo Pracy

obejmujące ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy.

Prawo Karne

zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Pytania i Odpowiedzi

Myśli - Słowa

Cogitationis poenam nemo patitur. – Nikt nie podlega karze za swoje myśli.

Lubię

( Luiza )

Cessante causa cessat effectus. – Z ustaniem przyczyny ustaje skutek.

Mądrość

( Ola )

Audiatur et altera pars. – Należy wysłuchać i strony przeciwnej

Sprawiedliwość

( Magda )

Actori incumbit probatio. – Na powodzie spoczywa ciężar dowodu.

Wiedza

( Piotr )

Zakres Obsługi

Sądy

Sprawy Karne Sądy

Medycyna

Sprawy Medyczne

Rodzina

Sprawy Rodzinne

Dom

Sprawy Podatkowe

Bądźmy w kontakcie

Darmowa Pomoc Prawna