Cennik

1.Podstawowa Porada Prawna dotycząca jednego konkretnego przypadku zadana w zakładce „Tu możesz zadać pytanie za darmo” , które jest widoczne na stronie dla pozostałych internautów i na które czas odpowiedzi uzależniony jest od dostępności czasowej Prawnika w cenie – BRAK
2.Podstawowa Indywidualna Porada Prawna dotycząca jednego konkretnego przypadku plus jedna porada gratis:
a) w wersji e-mail – BRAK
b) w wersji telefonicznej – BRAK
c) w wersji Webcam/Skypa – BRAK
3. Opinie prawne na temat sporządzonych wcześniej dokumentów i pism procesowych w cenie – BRAK
4. Sporządzanie pism procesowych – BRAK
5. Przygotowanie regulaminów (stron internetowych) – BRAK
6.Wzory uniwersalnych dokumentów dostępnych na stronie do pobrania w cenie – BRAK
7. Wzory dokumentów dostępnych na stronie a także przesłanych przez klienta do wypełnienia w cenie – BRAK
8. Zastępstwo sądowe w cenie – Indywidualnie w zależności od dostępności czasowej w Polsce na danym terenie, Prawnika współpracującego z Serwisem www.darmowapomocprawna.com.pl . Honorarium opiera się o minimalne stawki urzędowe wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 pażdziernika 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokatów, radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Inne formy współpracy z naszymi Prawnikami RABAT DLA NOWYCH KLIENTÓW – BRAK:
a) Ryczałt bez limitu godzin – to forma rozliczeń stosowana najczęściej przez przedsiębiorców. System polega na określeniu a następnie wskazaniu w umowie o obsługę prawną miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, kompleksowej obsłudze prawnej Klienta. System ten jest szczególnie korzystny w sytuacji, gdy Klient z góry pragnie znać koszty miesięcznej obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa lub miesięczne koszty prowadzenia konkretnej sprawy.
b)Ryczałt z limitem godzin- to system polegających na pełnej, bieżącej obsłudze prawnej Klienta z limitem godzin pracy kancelarii w danym miesiącu w ramach ustalonego ryczałtu.