Cennik

1.Podstawowa Porada Prawna dotycząca jednego konkretnego przypadku zadana w zakładce „Tu możesz zadać pytanie za darmo” , które jest widoczne na stronie dla pozostałych internautów i na które czas odpowiedzi uzależniony jest od dostępności czasowej Prawnika w cenie – BEZPŁATNIE
2.Podstawowa Indywidualna Porada Prawna dotycząca jednego konkretnego przypadku plus jedna porada gratis:
a) w wersji e-mail – od 35zł
b) w wersji telefonicznej – od 35zł/ 20minut
c) w wersji Webcam/Skypa – od 35zł/ 20 minut
3. Opinie prawne na temat sporządzonych wcześniej dokumentów i pism procesowych w cenie – od 50zł
4. Sporządzanie pism procesowych – od 100 zł
5. Przygotowanie regulaminów (stron internetowych) – od 50 zł
6.Wzory uniwersalnych dokumentów dostępnych na stronie do pobrania w cenie – BEZPŁATNIE
7. Wzory dokumentów dostępnych na stronie a także przesłanych przez klienta do wypełnienia w cenie – 5,00 zł./stronę
8. Zastępstwo sądowe w cenie – Indywidualnie w zależności od dostępności czasowej w Polsce na danym terenie, Prawnika współpracującego z Serwisem www.darmowapomocprawna.com.pl . Honorarium opiera się o minimalne stawki urzędowe wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 pażdziernika 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokatów, radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Inne formy współpracy z naszymi Prawnikami RABAT DLA NOWYCH KLIENTÓW 30%:
a) Ryczałt bez limitu godzin – to forma rozliczeń stosowana najczęściej przez przedsiębiorców. System polega na określeniu a następnie wskazaniu w umowie o obsługę prawną miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, kompleksowej obsłudze prawnej Klienta. System ten jest szczególnie korzystny w sytuacji, gdy Klient z góry pragnie znać koszty miesięcznej obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa lub miesięczne koszty prowadzenia konkretnej sprawy.
b)Ryczałt z limitem godzin- to system polegających na pełnej, bieżącej obsłudze prawnej Klienta z limitem godzin pracy kancelarii w danym miesiącu w ramach ustalonego ryczałtu

Ocena
Ocena

pomoc prawna

Najnowsze Pytania

  • Prawnik / 15 lutego 2016:
    Test zapytań

Reklama