punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat zambrowski

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat zambrowski

Słowa kluczowe :

Starostwo Powiatowe w Zambrowie
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
sekretariat – 86 271 24 18, 86 271 32 96

 

INFORMACJA
o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnejLokal, w którym jest usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnejDni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna*Wskazanie podmiotów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
 

 

 

 

 

 

1

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie,
sala konferencyjna, 18-300 Zambrów,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a
poniedziałek
– w godz. od 8:00 do 12;00
Adwokat
czwartek
– w godz. od 8;00 do 12;00
Adwokat
piątek
– w godz. od 8;00 do 12;00
Adwokat
Urząd Gminy Zambrów, pokój nr 1,
18-300 Zambrów,
ul. Fabryczna 3
wtorek
– w godz. od 8;00 do 12;00
Radca prawny
środa
– w godz. od 8;00 do 12;00
Radca prawny
2Urząd Gminy Kołaki Kościelne, pokój nr 24a, 18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11wtorek
– w godz. od 9;00 do 13;00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest prowadzony przez organizację pozarządową:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
z siedzibą w Suwałkach,
ul. Noniewicza 19.

 

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez radcę prawnego albo osobę,
o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy

Urząd Gminy Rutki, pokój nr 104,
18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 7
czwartek
– w godz. od 9;00 do 13;00
piątek
– w godz. od 9;00 do 13;00
Posterunek Policji w Szumowie

18-305 Szumowo,
ul. XXX-lecia 5

poniedziałek
– w godz. od 9;00 do 13;00
środa
– w godz. od 9;00 do 13;00

 

*Nieodpłatana pomoc prawna nie jest udzielana w dni ustawowo wolne od pracy.

 

 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat zambrowski
5 (100%) 1 głosy