punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat wieruszowski

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat wieruszowski

Słowa kluczowe :

W 2018r. nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieruszowskim w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona będzie przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad będą udzielali: radca prawny Aleksy Gierus oraz radca prawny Augustyn Moga, wg następującego harmonogramu:

  • Bolesławiec, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy) – w środy od 12.00 do 16.00
  • Czastary, ul. Wolności 29 (budynek Urzędu Gminy) – w piątki od 8.00 do 12.00
  • Galewice, ul. Wieluńskiej 5 (budynek Urzędu Gminy) – w poniedziałki od 12.00 do 16.00
  • Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 102(budynek Urzędu Gminy) – w czwartki od 8.00 do 12.00
  • Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) – we wtorki (w godzinach od 12.00 do 16.00)

W gminie Wieruszów oraz w Gminie Lututów nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów: Witolda Gabrysia i Piotra Skórniaka oraz przez radców prawnych: Aleksego Gierusa i Augustyna Mogę, wg następującego harmonogramu:

  • Wieruszów, ul. Rynek 1-7 pokój nr 19 (budynek Starostwa Powiatowego) – w poniedziałki od godziny od 12.00 do 16.00, oraz we wtorki, czwartki i piątki:od godziny 7.30 do 11.30.
  • Lututów, ul. Klonowska 8 (budynek Urzędu Gminy) – w środy od godziny 8.00 do 12.00
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat wieruszowski
5 (100%) 1 głosy