punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat chodzieski

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat chodzieski

Słowa kluczowe :

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonano wyboru oferty Fundacji HONESTE VIVERE na powierzenie realizacji zadania publicznego “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Chodzieski w miejscowości Chodzież ul. Dworcowa 1 w 2018 roku”.

 

Ocena