punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat wałecki

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018 powiat wałecki

Słowa kluczowe :

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego

 

Starosta Wałecki informuje, iż na terenie powiatu wałeckiego zostały uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (Dz. U. 2017, poz.2030)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wałczu znajduje się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu).

Punkt prowadzi Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego     na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Porad prawnych udzielają adwokaci Mateusz Nowaczyk, Arkadiusz Drabik, Dariusz Grabarczyk.

 

Czas pracy punktu
Poniedziałek 09.30 – 13.30
Wtorek 09.30 – 13.30
Środa 09.30 – 13.30
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 09.30 – 13.30

 

 Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Mirosławcu znajduje się w Bibliotece Publicznej    w Mirosławcu  przy ul. Parkowa 1 (I piętro).

Punkt działa w ramach porozumienia Gminy Mirosławiec z Powiatem Wałeckim, a usługi świadczą radca prawny Pani Ewa Burchard-Korzenko, radca prawny Tomasz Żal oraz adwokat Łukasz Mirocha.

Czas pracy punktu Usługi świadczy
Poniedziałek 10.00 – 15.00 Ewa Burchard-Korzenko
Wtorek 13.00 – 18.00 Łukasz Mirocha
Środa 13.00 – 18.00 Tomasz Żal
Czwartek X X
Piątek 10.00 – 15.00 Łukasz Mirocha

W okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Czas pracy punktu Usługi świadczy
Poniedziałek 10.00 – 15.00 Ewa Burchard-Korzenko
Wtorek 11.00 – 16.00 Łukasz Mirocha
Środa 11.00 – 16.00 Tomasz Żal
Czwartek X X
Piątek 10.00 – 15.00 Łukasz Mirocha

 

Ocena

Powiedz coś na ten temat