Przewodniki Prawnicze

Prawo Cywilne

obejmujące zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiące zarazem trzon prawa prywatnego.

Prawo Pracy

obejmujące ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy.

Prawo Karne

zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Pytania i Odpowiedzi

Myśli - Słowa

Cogitationis poenam nemo patitur. – Nikt nie podlega karze za swoje myśli.

Lubię

( Luiza )

Cessante causa cessat effectus. – Z ustaniem przyczyny ustaje skutek.

Mądrość

( Ola )

Audiatur et altera pars. – Należy wysłuchać i strony przeciwnej

Sprawiedliwość

( Magda )

Actori incumbit probatio. – Na powodzie spoczywa ciężar dowodu.

Wiedza

( Piotr )

Ostatnie Artykuły

Prawo do poszanowania życia prywatnego – podstawowe informacje

Warto uświadomić sobie, że życie prywatne podlega ochronie. Życie prywatne znaczy więcej niż tylko „prywatność” i obejmuje takie kwestie jak: zdolność do życia osobistego według własnego wyboru, zdolność do budowania relacji z innymi według własnej woli, fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie, posiadanie dostępu do opieki medycznej. Prawo do prywatności jest jednym z podstawowych dóbr osobistych

Czytaj dalej

Specyfika języka urzędowego – treść pism urzędowych nie jest tak zrozumiała

Język urzędowy, podobnie jak inne odmiany polszczyzny, ma swą specyfikę. Wyraża się ona także w tym, co autorom tekstów urzędowych sprawia szczególnie dużo problemów. Ponieważ w tradycji naszej kultury mamy tworzenie dekalogów, począwszy od najstarszego, ujmującego podstawowe zasady moralno-religijne, przedstawmy owe problemy w krótkiej formie 10 kwestii. Oto one:   Zrozumiałość. Tekstu urzędowe są dla

Czytaj dalej

Petycje jako twój akt w decydowaniu o zmianie obowiązującego prawa

Przedmiot petycji W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej

Czytaj dalej

Zakres Obsługi

Sądy

Sprawy Karne Sądy

Medycyna

Sprawy Medyczne

Rodzina

Sprawy Rodzinne

Dom

Sprawy Podatkowe

Bądźmy w kontakcie

Darmowa Pomoc Prawna

darmowa pomoc prawna